Team
ontwikkeling

Wens voor inzicht

We brengen organisaties verder door teams te ontwikkelen en mensen te laten excelleren. Vanuit openheid en kwetsbaarheid verruimen we het blikveld en vergroten we onderling begrip. Hierdoor verbetert inzicht in het functioneren van het team en de persoonlijke rollen daarin. Dit doen we door interventies die nodig zijn.

“Wat is er eigenlijk aan de hand?”

Sleutels tot succes

Wens gebruikt verschillende perspectieven om teams en organisaties verder te helpen. Perspectieven vanuit ik-, team-, taak- en context worden meegenomen in analyse en uitvoering.

We zijn in staat een veilige omgeving te creeren, waarbinnen het vertrouwen ontstaat om open en transparant te kunnen delen wat je drijft en elkaar feedback te geven en deze te ontvangen.

We zijn uitstekend in staat om teambelangen en organisatieambities te koppelen aan persoonlijke drijfveren en doelstellingen.

De gevolgen van deze inzichten begeleiden we tot gedragen oplossingen voor individu, team en organisatie.